ČeskyDeutschEnglish

Penax domovská stránka+420 417 530 503

ČeskyDeutschEnglish

NOx senzory

Senzory oxidů dusíku (NOx) slouží k monitorování a snižování emisí v dieselových vozidlech prostřednictvím kontinuálního monitorování NOx během provozu motoru.

Tyto senzory se skládají z keramického senzorového prvku a řídící jednotky senzoru a jsou umístěny ve výfukovém potrubí, kde je senzor vystaven výfukovým plynům.

V závislosti na systému poúpravy výfukových plynů může být na výfukovém systému umístěn jeden nebo více senzorů NOx. Tyto senzory komunikují s řídící jednotkou motoru nebo jednotkou poúpravy prostřednictvím CAN sběrnice.